MICHAŁ KASPRZYK

FIRMA TRANSPORTOWO USŁUGOWA

Serdecznie witamy na stronie naszej firmy. Zapraszamy Klientów, którzy chcą skorzystać z usług solidnej firmy transportowej, działającej w branży budowlanej. Oferujemy Państwu przewóz kruszyw, a także wykonywanie prac budowlanych.

Świadczymy profesjonalne usługi transportowe na terenie całego kraju. Zachęcamy do współpracy.

PRACE ZIEMNE

zobacz więcej

TRANSPORT

zobacz więcej

Transport materiałów budowlanych

Specjalizujemy się w transporcie ciężarowym towarów do 25 ton. Działamy od 2010 roku, stale podnosząc jakość swoich usług. Mamy siedzibę w Gdowie, ale obsługujemy Klientów z całej Polski. Oferujemy terminowy transport kruszyw różnej frakcji.

Współpracujemy z liderami rynku budowlanego, w tym z takimi firmami, jak:

Strabag, Torpol, Skanska i Eurovia.

Usługi transportowe

Świadczymy usługi transportu drogowego takich materiałów jak piasek, kamień różnej frakcji, masa bitumiczna czy węgiel. Z naszej oferty korzystają także Klienci z branży rolniczej, zlecając nam przewóz zbóż, kukurydzy, rzepaku, buraków ziemniaków   nawozów itp. Specjalizujemy się również w krajowym transporcie niskopodwoziowym.

Prace ziemne

Nasza ekipa zapewni Państwu przygotowanie terenu pod budowę. Wykonamy roboty ziemne związane z  kopaniem rowów oraz niwelacje terenu. Zapewniamy sprzątanie dróg zamiatarką w trakcie zlecenia  jak i po zakończeniu pracy.

Chcesz  podjąć współpracę z naszą firmą?

Zapraszamy. Prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

TEL. 512 95 82 53, 511 530 994

E-mail: kasprzykma@interia.pl

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest

  Michał Kasprzyk Firma Transportowo Usługowa

NIP: 683-190-19-09 , z siedzibą w Gdów 831, 32-420 Gdów

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora:

Michał Kasprzyk, tel. 512-958-253

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług transportowych.
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email,
adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług transportowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec
przetwarzania danych;
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;